Estudi: Estàndards d'equipaments culturals

Estudis i documentació

Estudi: Estàndards d'equipaments culturals

Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.1997-1998

Realització d’un estudi on es van definir els models estàndar d’equipaments culturals: museus, col•leccions, centres d’interpretació, teatres, arxius, centres d’art i centres culturals polivalents.