Forum Edita Barcelona

Jornades, congressos i seminaris

Forum Edita Barcelona

Des del 2016 fins 2020

El Forum Edita té lloc a Barcelona, capital editorial internacional en llengua castellana i també catalana.

Organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management, el Forum Edita compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració d’EDITORS.CAT, CEDRO, el Departamen t de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deporte i la Federación de Gremios de Editores de España.

https://forumedita.com/