Pla de foment de la lectura del Prat de Llobregat

Plans de foment de la lectura

Pla de foment de la lectura del Prat de Llobregat

Area de cultura i Àrea d’Educació, del 2006 al 2012

Dinamització del Pla de Lectura Pública

Gestió del projecte de Pla de Foment de la Lectura al municipi.

Inclou la creació de campanyes específiques, dinamització de clubs de lectura, concurs de contes, contes a la fresca, coordinació amb entitats, organització de jornades i lectures poètiques, entre altres.