Empresa MC

Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.1997-1998

Realització d’un estudi on es van definir els models estàndar d’equipaments culturals: museus, col•leccions, centres d’interpretació, teatres...