Premis Ciutat de Barcelona

Premis Ciutat de Barcelona

Àrea de Cultura, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

Recerca de la producció cultural i científica de qualitat de la ciutat presentada durant l'any i elaboració i presentació en dossiers de suport per als membres dels diferents jurats.