ICOLC

Jornades, congressos i seminaris

ICOLC

Octubre 2004

Gestió de la inscripció, programa social i senyalització de la Trobada Internacional de Biblioteques Universitàries.