Estand Liber-2004

Mostres i estands

Estand Liber-2004

Servei de Biblioteques. Setembre 2004

Disseny i coordinació de la producció de l’estand de la Generalitat de Catalunya dedicat a la Biblioteca Pública.