Biblioteques Municipals

1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010

Realització d’activitats de dinamització i foment de la lectura en un setantena d’equipaments culturals de tot Catalunya, Balears i Andorra...