Associació d'editors en llengua catalana

setembre 2010 al 2015

Disseny conceptual i coordinació general de la producció - programació, comunicació i logística - de la Setmana del Llibre en Català.

...
http://www.lasetmana.cat/