Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. 2010

Disseny i gestió de la programació anual de les "Hores del conte" a la biblioteca.

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de llobregat. Abril 2001

Disseny i gestió d’aquest cicle de tres conferències sobre temes de salut i tractaments alternatius.