Ajuntament de Parets del Vallès

Biblioteca Can Rajoler. Març-maig 2000

Disseny i gestió d’aquest cicle de quatre conferències sobre temes de salut i tractaments alternatius.