Ajuntament de Barcelona

desembre 1999

Gestió de la logística del seminari. Inclou tramesa als participants, preparació de la documentació, del díptic i de la senyalització.

febrer 2000

Gestió de la logística del seminari. Inclou contacte amb els ponents, tramesa als participants, gestió de la inscripció i el pagament,...

desembre 1998

Gestió de les jornades d’avaluació del projecte Barcelona, Bona nit i disseny de l’itinerari nocturn La nit del bona nit...