Barcelona, Bona nit

Jornades, congressos i seminaris

Barcelona, Bona nit

desembre 1998

Gestió de les jornades d’avaluació del projecte Barcelona, Bona nit i disseny de l’itinerari nocturn La nit del bona nit.