Ajuntament de Barcelona

Educats/Àrea de Cultura de Barcelona. Setembre 1998

Disseny i gestió de la proposta infantil del Parc de la Ciutadella dins la programació de la Festa Major de Barcelona. La idea relacionava...

Àrea de Cultura. Abril 1997

Elaboració d’un inventari sobre les revistes culturals que s’editen a la Ciutat de Barcelona i exposició amb taules rodones durant el dia de...

Àrea de Cultura. 1995

Atenció del públic visitant general i organització de propostes especials per als grups organitzats.