Ajuntament de Barcelona

Àrea de Cultura. 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998

Programació d'activitats per fomentar els hàbits de lectura i donar a conèixer les biblioteques i les sales de lectura dels centres cívics de...

Àrea de Cultura. Juliol 1998

Gestió de la programació musical a la carpa, de les taules rodones sobre escriptors i sobre el programa “Una mirada sobre Colòmbia” del...

Àrea de Cultura, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

Recerca de la producció cultural i científica de qualitat de la ciutat presentada durant l'any i elaboració i presentació en dossiers de...