Mostra de Turisme Juvenil

Mostres i estands

Mostra de Turisme Juvenil

Direcció de Promoció Social i Comunitària. Maig - juliol 1998 -1999

Disseny del projecte global, gestió i coordinació de la Mostra de turisme juvenil.