IASA

Jornades, congressos i seminaris

IASA

Setembre 2005

Gestió de la inscripció, programa social, senyalització i catering de la Trobada Internacional de Biblioteques Audiovisuals.