Biblioteca de Catalunya

Setembre 2005

Gestió de la inscripció, programa social, senyalització i catering de la Trobada Internacional de Biblioteques Audiovisuals.