Guia de formació de formadors

Estudis i documentació

Guia de formació de formadors

desembre 2000-març 2001

Edició d’una publicació elaborada en el marc del projecte “Barcelona, oportunitat per als joves”.