Estand: Barcelona Ciutat Gran. IV Mostra d'Associacions. Mercè'99

Mostres i estands

Estand: Barcelona Ciutat Gran. IV Mostra d'Associacions. Mercè'99

setembre 1999

Disseny i producció dels continguts de l’espai i atenció del públic visitant.