Dossier sobre normativa en matèria d'estrangeria i dossier sobre recursos per a inmigrants i refugiats

Estudis i documentació

Dossier sobre normativa en matèria d'estrangeria i dossier sobre recursos per a inmigrants i refugiats

1998

Recerca, elaboració i redacció de dossiers sobre immigració.