VIII Jornades Catalanes de Documentació

Jornades, congressos i seminaris

VIII Jornades Catalanes de Documentació

Novembre 2001

Coordinació logística de les jornades. Reserva i gestió dels espais, gestió de la senyalització i l’ambientació. Gestió de la infrastructura, gestió del catering i gestió dels viatges i allotjaments.