Paraula d'autor

Paraula d'autor

Febrer-març 2001

Disseny de dues propostes d’activitats de foment a la lectura, Taula de poesia i Inventem les tres bessones, per a tres escoles de l’Eixample de Barcelona.