Llibre: Iniciatives de foment de la lectura de la Xarxa de Biblioteques

Estudis i documentació

Llibre: Iniciatives de foment de la lectura de la Xarxa de Biblioteques

Servei de biblioteques. Maig 2001

Elaboració i edició d’una publicació que reuneix les principals iniciatives de foment de la lectura de les biblioteques de la xarxa.