Les tres bessones i El Quixot

Producció pròpia

Les tres bessones i El Quixot

Barcelona. 2004

Amb motiu de la commemoració del 4rt centenari de la publicació de Quixot.