Exòdes en paraules

Producció pròpia

Exòdes en paraules

Juny-desembre 2001

Disseny d’una proposta de recital poètic acompanyat de guitarra d’una selecció de d’autors que parlen de l’exili i l’enyorança.