Estudi: Pla de Lectura d'El Prat

Estudis i documentació

Estudi: Pla de Lectura d'El Prat

Area de cultura i Àrea d’Educació. Octubre-2004-2006

Realització d’un estudi per definir les pautes de treball estratègiques per a fomentar la lectura al municipi.