Estand Saló del Llibre - Diputació de Barcelona

Mostres i estands

Estand Saló del Llibre - Diputació de Barcelona

Institut d’Edicions. 2006-2007

Disseny i coordinació de la producció de l’estand de la Diputació de Barcelona dedicat a la biblioteca pública.