Estand del Saló del Llibre - Generalitat de Catalunya

Mostres i estands

Estand del Saló del Llibre - Generalitat de Catalunya

Servei de Biblioteques. Novembre 2005 i novembre 2007

Disseny i coordinació de la producció de l'estand de la Generalitat de Catalunya, dedicat a la Biblioteca Pública.