Dinamització del Pla de Foment de la Lectura: Cornellà Ciutat de Lectura

Plans de foment de la lectura

Dinamització del Pla de Foment de la Lectura: Cornellà Ciutat de Lectura

Regidoria de Cultura. 2008-2009-2010

Coordinació de la programació que existeix, desenvolupament de noves iniciatives, estudi d’indicadors, organització de jornades, entre altres.