Biblos: Activitats de foment de la lectura

Plans de foment de la lectura

Biblos: Activitats de foment de la lectura

Primer trimestre 2002

Disseny i gestió de les activitats per a adults incloses dins el programa Biblos.