99.000 pessetes en lectura // 600 euros en lectura // 700 euros en lectura

Plans de foment de la lectura

99.000 pessetes en lectura // 600 euros en lectura // 700 euros en lectura

2000-2001-2002-2003

Disseny d’un catàleg d’activitats per a fomentar i facilitar la programació cultural de les biblioteques públiques.