Obra Social Caixa Sabadell

Ajuntament de Sabadell i Obra Caixa Sabadell. Abril 2008-2009

Disseny de la programació i producció de totes les activitats de la festa. També es gestiona per encàrrec de l’Obra Social el muntatge de les...