Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Octubre 2004

Gestió de la inscripció, programa social i senyalització de la Trobada Internacional de Biblioteques Universitàries.