Ajuntament de Gavà

Abril 2003

Disseny i gestió de les activitats dutes a terme durant la inauguració de la biblioteca: narracions per a infants, llibre de les dedicatòries...