Ajuntament de Cerdanyola

Abril 2005

Disseny d’un circuit de lectura voluntària per a ciutadans del municipi i algun personatge mediàtic, en diversos espais de la ciutat.